Browsing Category Elna reflekterar

Reflektion och eftertanke är viktigt. Och att dela med sig av livserfarenhet och lärdomar – och det gör jag gärna. Det kan handla om allt från glädjeämnen till psykisk ohälsa – det här är kategorin jag ägnar åt att reflektera.